Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Και μετά το πτυχίο και άλλες εξετάσεις….. Αλλαγές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος


Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στα πλαίσια μιας γενικότερης αναδιάρθρωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η προσπάθεια επιβολής μιας σειράς νόμων και διατάξεων που θα έχουν ως στόχο την υποβάθμιση του πτυχίου και την αποδέσμευσή του από τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Πιο συγκεκριμένα από το 2001 γίνεται μια προσπάθεια αλλαγής του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων στο ΤΕΕ, σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ( νόμος πλαίσιο, αναθεώρηση του άρθρου 16) και με στόχο τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου μηχανικού.

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ…
Σε ότι αφορά λοιπόν την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος από το ΤΕΕ, αυτό που ίσχυε μέχρι και σήμερα ήταν το εξής: Ο διπλωματούχος μηχανικός έπρεπε να υποβληθεί σε 30λεπτες προφορικές εξετάσεις οι οποίες βασίζονταν στο αντικείμενο της διπλωματικής του εργασίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (καθώς υπήρχαν και ελάχιστες περιπτώσεις αποτυχίας), ο απόφοιτος έπαιρνε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και μπορούσε πλέον να ασφαλίζεται στο ΤΣΜΕΔΕ (ασφαλιστικός φορέας των μηχανικών). Βέβαια αυτές οι «τυπικές» εξετάσεις δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικές για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, καθώς το πτυχίο των 5ετών Πολυτεχνικών σχολών πιστοποιεί όλες τις απαραίτητες γνώσεις που δικαιολογούν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ…
Παρόλο λοιπόν που αυτές οι εξετάσεις δεν θα έπρεπε να υπήρχαν καν, προτείνεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης να αντικατασταθούν από γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής η χρονική διάρκεια των οποίων δε θα υπερβαίνει τις 3 ώρες. Οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν γενικά θέματα τα οποία θα βασίζονται σε όλο το αντικείμενο του μηχανικού καθώς και θέματα που θα αφορούν τη νομοθεσία και τη δεοντολογία άσκησης του επαγγέλματος. Το γνωστικό αντικείμενο των θεμάτων θα καθορίζεται με κανονισμό εξετάσεων που ψηφίζει η ΔΕ του ΤΕΕ. Επιπλέον ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων αλλάζει ριζικά σε σχέση με αυτόν που ίσχυε μέχρι τώρα.
Πιο συγκεκριμένα οι εξετάσεις θα χωρίζονται σε τρεις βαθμίδες και ανάλογα με την βαθμίδα την οποία θα ολοκληρώνει επιτυχώς ο διπλωματούχος μηχανικός, θα αποκτά και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.
   

Αναλυτικότερα στην 1η βαθμίδα εξετάσεων θα μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ακαδημαϊκό τίτλο 3ετούς κύκλου σπουδών άρα και οι απόφοιτοι των ΚΕΣ και των ΤΕΙ και όσοι έχουν φτάσει στη βαθμίδα του Bachelor, πράγμα που σημαίνει ότι το ακαδημαϊκό δίπλωμα υποβαθμίζεται στο επίπεδο ενός απλού εισιτηρίου για τις εξετάσεις του ΤΕΕ, χωρίς καμία άλλη αξία. Ο διπλωματούχος μηχανικός που δεν θα έχει περάσει στις εξετάσεις αυτές το μόνο που θα μπορεί να κάνει είναι να δουλέψει ως μισθωτός, χωρίς να καλύπτεται από τη συλλογική σύμβαση του μηχανικού, τον κώδικα αμοιβών ή την όποια άλλη ρήτρα κατοχύρωσης επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

    Οι δε επιτυχόντες της 1ης βαθμίδας εξετάσεων θα μπορούν να εξετασθούν στη 2η . Οι συμμετέχοντες στη 2η βαθμίδα εξετάσεων θα πρέπει να έχουν αποκτήσει master ( που σημαίνει διάσπαση πτυχίου), το οποίο θα έχει ως αντικείμενο τη συγκεκριμένη ειδικότητα του εργαζομένου. Αυτός ο 2ος γύρος εξετάσεων θα γίνεται 5 χρόνια μετά τον 1ο και ο εξεταζόμενος θα ελέγχεται από εταιρίες (πράγμα που σημαίνει ο τι ο εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις εξετάσεις). Με την εισαγωγή των διάφορων εταιριών στον έλεγχο των εξεταζόμενων προκύπτει ότι η ποιότητα και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα καθορίζεται από τις δυνάμεις του κεφαλαίου και της αγοράς, αφού θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Τέλος όσοι πια περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις της 2ης βαθμίδας (της οποίας τα θέματα θα είναι αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα χορηγούνται στον απόφοιτο εάν πετύχει στην εξέταση), θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της 3ης βαθμίδας. Όσοι λοιπόν ολοκληρώσουν αυτές τις εξετάσεις επιτυχώς θα τους παρέχεται επαγγελματικός τίτλος, αφού βέβαια θα έχουν αποκτήσεις πρώτα πιστοποιητικά όπως μεταπτυχιακά, 2ο master, σεμινάρια και ακόμη περισσότερη εξειδίκευση.

Παρακολουθώντας λοιπόν όλες τις προτεινόμενες αλλαγές για την απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μηχανικών, είναι φανερό ότι ενισχύονται τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων και του κεφαλαίου. Επιπρόσθετα δημιουργούνται εργαζόμενοι οι οποίοι θα αποτελούν φθηνό εργατικό δυναμικό για τις εταιρίες και τα τεχνικά γραφεία.  Οι μηχανικοί θα διαχωρίζονται σε κατηγορίες διαφορετικών ταχυτήτων και θα είναι αδύνατο να διεκδικήσουν συλλογικά εφόσον δε θα έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Η διαδικασία πιστοποίησης επαγγελματικών ικανοτήτων βασίζεται στη λογική ότι οι απόφοιτοι των πολυτεχνείων θα πρέπει να επανεξεταστούμε από το ΤΕΕ. Τότε ποιος ο λόγος να σπουδάζουμε 5 τουλάχιστον χρόνια στο πολυτεχνείο και να μην πάμε φροντιστήριο για να προετοιμαστούμε για τις εξετάσεις του ΤΕΕ.

Τελικά ποια αξία έχει το πτυχίο μας?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου