Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Εκδήλωση: Η κοινωνία ενάντια στην αστική τάξη στην αιώνια πάλη των τάξεων
Παιδικά παιχνίδια

Ζωντανεύουμε όλοι μαζί το πανεπιστήμιο με παιδικά παιχνίδια! Συλλογική αναπόληση των παιδικών μας ημερών παίζοντας κρυφτό, μήλα κυνηγητό και πολλά άλλα!