Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Χριστουγεννιάτικη συντροφική κουζίνα


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΟι διαδικασίες για την  εκλογή του συμβουλίου είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Αντιτιθέμενοι στην παρουσία του στο πανεπιστήμιο, παρουσιάζουμε το ρόλο και τις εξουσίες του, σε μια προσπάθεια να γίνει κατανοητό στον καθένα η αναγκαιότητα για το μπλοκάρισμα της διαδικασίας ανάδειξης του.
Διάρθρωση του συμβουλίου:
       Το Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη. Τα εννέα μέλη του δεκαπενταμελούς Συμβουλίου, είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος και  ειδικότερα, οκτώ αντίστοιχα, είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα έξι είναι εξωτερικά. Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των εσωτερικών μελών.
Αρμοδιότητες του συμβουλίου:
       Η χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του.

Αυτό σημαίνει ότι το πανεπιστήμιο παραδίδεται εντελώς στην εξουσία και τη διαχείριση του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει για τον τρόπο που θα αναπτυχθεί το πανεπιστήμιο.

       Η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό καθώς και την έγκριση, αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού.

Καθίσταται σαφές πως το συμβούλιο ελέγχει πλήρως τη λειτουργία του ιδρύματος και των σχολών του, μέσω του εσωτερικού κανονισμού,  ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την εξάπλωση της ισχύς του νέου νόμου σε κάθε σχολή. Η εξουσία που έχει να αλλάξει τον εσωτερικό κανονισμό, αφήνει να εννοηθεί πως η συνέλευση τμήματος, έχει πλέον μόνο τυπικό χαρακτήρα.

       Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία.

Η λειτουργία του πανεπιστήμιου βασίζεται ξεκάθαρα πλέον, πάνω στη λογική της νεοφιλελεύθερης ανάπτυξης – οικονομίας. Η μόνη σύνδεση που μπορεί να έχει ένας οποιοσδήποτε οργανισμός με μια καπιταλιστική οικονομία θα δομείται όπως είναι λογικό, στους άξονες της ελεύθερης αγοράς και ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού.

       Η έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα, την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος, την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος.

Το συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του πανεπιστημίου (η οποία παραμένει δημόσια στα χαρτιά!) όπως αυτό κρίνει απαραίτητο. Με βάση τα παραπάνω (ένταξη του πανεπιστημίου στην ελεύθερη αγορά) κατανοεί κανείς με τι κριτήρια θα γίνει η "αξιοποίηση" της περιουσίας του. Έπειτα με τον έλεγχο του προϋπολογισμού του ιδρύματος μπορεί να ελέγξει πλήρως και να πειθαρχήσει όσα τμήματα ή σχολές δε συμμορφώνονται με τις προσταγές του. Εφόσον δε ακολουθούνται οι εντολές του συμβουλίου, αυτό μπορεί μέσω της παύσης χρηματοδότησης, να "νουθετήσει" όσους ξεφεύγουν από τις γραμμές που το ίδιο χαράσσει. 

       Ο ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

Όπου μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών θεωρείται το 4ο και 5ο έτος της σχολής μας, κατόπιν της εφαρμογής του νόμου. Δηλαδή το συμβούλιο μπορεί να επιβάλει δίδακτρα σε όσους φτάσουν στο δεύτερο κύκλο σπουδών (30% βάση συνθήκης Μπολώνια) καθορίζοντας μάλιστα το ύψος αυτών! Το μόνο που μπορούν να κάνουν τα όργανα συνδιοίκησης πάνω στο ζήτημα, είναι να διατυπώσουν την άποψη τους…

       Με βάση τα όσα διατυπώθηκαν παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα πλέον, πως η οποιαδήποτε έννοια δημοκρατικότητας στο ελληνικό πανεπιστήμιο διαλύεται πλήρως, δίνοντας τη θέση της σε ένα αυταρχικό, ανεξέλεγκτο από τα συλλογικά όργανα, μοντέλο διοίκησης τεχνοκρατών – θυμίζει τίποτα;
       Σκοπός μας δεν είναι να υπερασπιστούμε το πανεπιστήμιο στην υπάρχουσα μορφή του και να το αγιοποιήσουμε, θέτοντας τη δημοκρατικότητα του σαν αξία, αλλά να καταδείξουμε την επίπτωση που θα έχει η εγκαθίδρυση του συμβουλίου στη διοίκηση των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων εκπαίδευσης. Το μπλοκάρισμα της διαδικασίας ανάδειξης του, κρίνεται επιτακτικής ανάγκης. Όλοι μας οφείλουμε να σταθούμε εμπόδιο στην περαιτέρω υποβάθμιση της παιδείας και την εξάλειψη του κοινωνικού χαρακτήρα του πανεπιστημίου.


Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Απεργία 1/12       Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι η αναδιάρθρωση σε οικονομία και παιδεία προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς.
            Στον μικρόκοσμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει μπει ήδη μπροστά η διαδικασία για τον ορισμό των συμβουλίων διοίκησης των ΑΕΙ.  Στο ΑΠΘ μάλιστα έχει οριστεί ως ημέρα εκλογών η 20η Δεκεμβρίου ώστε να ψηφιστούν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που θα απαρτίζουν το συμβούλιο και θα επιλέξουν τα εξωπανεπιστημιακά μέλη που το στελεχώνουν.  Πρόεδρο της επιτροπής αποτελεί ο πρώην Α. Μάνθος, γνωστός στους φοιτητές για τις απολυταρχικές και αντιδραστικές του ιδέες.  Παράλληλα, ο νυν πρύτανης του πανεπιστημίου Μυλόπουλος, συνεχίζει τις κωλοτούμπες αφού από την μία προσφεύγει στο Σ.τ.Ε. ώστε να ακυρώσει τον νέο νόμο (4009) και από την άλλη υπογράφει την βεβαιωτική πράξη των εκλογών του συμβουλίου. 

Το Συμβούλιο αυτό θα αναλαμβάνει αρμοδιότητες όπως η χρηματοδότηση του κάθε ιδρύματος, η αξιοποίηση της περιουσίας του, η τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, η έγκριση της διεθνούς στρατηγικής του ιδρύματος και η καταβολή ή μη διδάκτρων στον δεύτερο κύκλο σπουδών (δηλαδή ο κύκλος σπουδών που θα δίνει το πτυχίο).
          
  Όλες οι αποφάσεις που έχει πάρει ο σύλλογος μας, ακόμη και όσες δεν είχαν αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ήταν κάθετα αντίθετες με τον θεσμό του συμβουλίου διοίκησης.  Επομένως, η όλη διαδικασία εκλογής του συμβουλίου είναι πλήρως κοινωνικά απονομιμοποιημένη και θα πρέπει να μπλοκαριστεί με κάθε κόστος.
            Συνεχίζοντας βλέπουμε την μετακύληση του κόστους της παιδείας στου φοιτητές, σε καθημερινό επίπεδο.  Η πληρωμή για την καταβολή του ΠΑΣΟ, η μη καταβολή του επιδόματος σίτισης, η παροχή ενός μόνο βιβλίου αντί για όλα τα απαραίτητα συγγράμματα, το κλείσιμο του εκδοτικού οίκου του πανεπιστημίου, η πληρωμή 10 ευρώ για την εγγραφή στο γυμναστήριο και η καταβολή αντιτίμου 5 ευρώ για την είσοδο  στην φοιτητική κατασκήνωση Ποσείδίου, αποτελούν αποδείξεις της πολιτικής αυτής.  Με τον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου μειωμένο κατά 70% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον καθένα ότι η φοιτητική ζωή επιδεινώνεται σε όλους τους τομείς.
            Το μέλλον μας βέβαια ως μηχανικοί-εργαζόμενοι φαντάζει εξίσου “ευοίωνο”.  Η  εφαρμογή του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου σχεδίου έχει οδηγήσει στην διάλυση όλως τον εργατικών, συνδικαλιστικών κεκτημένων.  Με πρόφαση την οικονομική κρίση παρατηρούνται φαινόμενα εργοδοτικής τρομοκρατίας σε όλους του κλάδους εργασίας.   Η κατάληψη στα γραφεία της ΔΕΗ με αίτημα την μη αποστολή του νέου φόρου ακίνητης περιουσίας, έληξε με την επέμβαση των ΜΑΤ και την σύλληψη επτά συνδικαλιστών. Φαινόμενα πρωτοφανή στην ιστορία του σύγχρονου συνδικαλιστικού κινήματος.  Η μαζική και δυναμική παρουσία αλληλέγγυου κόσμου νοηματοδότησε την κατάληψη ως αγώνα για αξιοπρέπεια και όχι ως κίνηση που ως αποτέλεσμα θα είχε την ηρωοποίηση των ξεπουλημένων μεγαλοσυνδικάλων της ΓΕΝΟΠ– ΔΕΗ.
        
    Όχι στον κοινωνικό κανιβαλισμό

            Σε περίοδο οικονομικής κρίσης τα εγχώρια αφεντικά βρίσκουν συνεχώς τρόπους να αντισταθμίζουν τη μείωση των κερδών τους.  Μια νέα τάση στην αγορά εργασίας είναι η δοκιμαστική περίοδος που πλέον κυμαίνεται από έναν έως και τρεις μήνες, φυσικά χωρίς απολαβές.  Δυστυχώς, ο εκβιασμός αυτός όχι μόνο γίνεται δεκτός από πάρα πολλούς εργαζόμενους, αλλά αναπαράγεται κιόλας από ορισμένους με το σκεπτικό να κερδίσουν αυτοί τη θέση εις βάρος των υπολοίπων. 

            Στεκόμαστε αλληλέγγυοι  στον αγώνα των εργαζομένων της πόλης μας

                     Goody's Λ. Νίκης: απόλυση εργαζόμενου επειδή δεν δέχτηκε να δουλεύει άμισθος τα σαββατοκύριακα, τις μέρες δηλαδή που ο τζίρος της επιχείρησης κορυφώνεται
                     Φροντιστήρια Μπαχαράκη: απόλυση εργαζόμενου επειδή δε δέχτηκε να δουλεύει με μισθό 150 ευρώ / μήνα(!), σε αντίθεση με ορισμένους συναδέλφους του που συνηγόρησαν με την εργοδοσία. 

ΚΑΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

ΑΠΕΡΓΙΑ 1/12

            Αν και η απεργία με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού έχει γίνει πλέον ένα προκαθορισμένο ραντεβού δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως αυτές οι μορφές κινητοποίησης επιφέρουν πλήγμα στην καπιταλιστική μηχανή, αν και για να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα θα πρέπει να διεξαχθούν γενικές απεργίες διαρκείας. Την ημέρα της απεργίας, όχι μόνο δεν παράγουμε με οποιαδήποτε μορφή εργασίας, αλλά απέχουμε και από την κατανάλωση, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ένα καίριο πλήγμα στα κέρδη του κεφαλαίου.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ – ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι συνέπειες της κρίσης του καπιταλισμού έχουν αρχίσει να επιδρούν σφοδρά σε κάθε κομμάτι της καθημερινότητάς μας.  Η υποβάθμιση των ζωών μας γίνεται πιο αισθητή από ποτέ, βιώνοντας την καταπίεση και την εκμετάλλευση από τα φοιτητικά έδρανα μέχρι τους χώρους εργασίας.

Στα πανεπιστήμια η εφαρμογή του νεοψηφισθέντα νόμου προχωράει απρόσκοπτα. Συγκεκριμένα, το υπουργείο παιδείας έχει ορίσει ήδη τα μέλη που θα εκλέξουν τις νέες διοικήσεις των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Το ΑΠΘ, δια στόματος πρυτάνεως Μυλόπουλου, έτρεξε να συνυπογράψει τις διαπιστωτικές πράξεις, ενώ μέχρι πρότινος διακήρυττε την αντίθεσή του προς τον νέο νόμο. Αυτό, όμως, που πραγματικά φανερώνουν οι ενέργειές του, είναι ότι πρόκειται για ένα πειθήνιο όργανο της κυβέρνησης και οι όποιες «αντιδράσεις» του αποσκοπούν στη δημιουργία ενός «εναλλακτικού» προφίλ. Εμείς, όμως, είμαστε εδώ για να σαμποτάρουμε κάθε απόπειρα σύστασης συμβουλίου.

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ –  Μ Π Λ Ο Κ Α Ρ Ι Σ Μ Α  ΚΑΘΕ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

Πέρα από τα φοιτητικά, οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών μόνο ασυγκίνητους δεν μπορούν να μας αφήσουν. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή για το πολιτικό σύστημα, οι αλλαγές του οποίου δεν περιορίζονται μόνο εντός των ελληνικών συνόρων. Η κυβέρνηση που συστάθηκε προ ολίγων ημερών απαρτίζεται από όλα τα αντιδραστικά – νεοφιλελεύθερα – φασιστικά στοιχεία του κοινοβουλίου, χωρίς καν να έχει λάβει τη «λαϊκή εντολή» για να διοικήσει. Αποκορύφωμα όλου αυτού του τραγελαφικού σκηνικού που εξελίσσεται μπροστά μας είναι η τοποθέτηση ενός στυγνού τεχνοκράτη – τραπεζίτη, πρώην αντιπροέδρου της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και συμβούλου του σημίτη και του παπανδρέου, στη θέση του πρωθυπουργού της χώρας. Και όλο αυτό κάτω από την ταμπέλα της εθνικής ενότητας, που σύσσωμο το πολιτικό φάσμα και τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε. προσπαθούν να μας πείσουν ότι αποτελεί τη μόνη λύση για το λαό. Δεν πρόκειται να πιστέψουμε ότι αυτοί που μας πλασάρονται ως σωτήρες της χώρας θα κάνουν το παραμικρό προς όφελος της εργατικής τάξης και γενικότερα των κατώτερων στρωμάτων. Ρόλος τους είναι να προωθήσουν τα συμφέροντα των τραπεζών και του κεφαλαίου, επικυρώνοντας τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και αυτές που θα υπογραφούν στο μέλλον.

ΚΑΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΦΕΝΤΙΚΑ – ΤΑΞΙΚΗ  Α Ν Τ Ε Π Ι Θ Ε Σ Η   ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ

  Όσον αφορά στην εξέγερση του Νοέμβρη του ’73, οι αγώνες της τότε κοινωνίας για ελευθερία, εργασία, μόρφωση και αξιοπρέπεια δεν μπορούν να χωρέσουν στο σήμερα σε καμιά εορταστική φιέστα και σε κανένα κομματικό πανηγυράκι, οποιουδήποτε χρώματος. Αντίθετα, βρίσκουν το πραγματικό τους νόημα στους αγώνες του τώρα και του αύριο.

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ
 ΕΙΝΑΙ  Ε Ξ Ε Γ Ε Ρ Σ Ι Α Κ Ο Σ

            - Προχωράμε σε κατάληψη της σχολής την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου και συμμετοχή του συλλόγου στην απογευματινή πορεία μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους. 
                                   

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ


ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ    ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ 15/11 στις 14:00

·                     Εξελίξεις στον χώρο της παιδείας
·            Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας


"Ε, ΕΣΥ.
   ΜΗ ΣΦΥΡΙΖΕΙΣ ΑΔΙΑΦΟΡΑ.
   ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΗ ΦΑΜΕ.
                               ΔΡΑΣΕ Ή ΣΚΑΣΕ."   
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΘΕΙΑ, ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΑΣΠέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Αντιμάθημα Photoshop

Καθώς ολοένα και περισσότερος κόσμος ασχολείται με την επεξεργασία εικόνας για κινηματικούς ή και μη σκοπούς, διοργανώνουμε αντι-μάθημα, για την παρουσίαση βασικών αρχών της λειτουργίας του προγράμματος.


Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Γενική Απεργία 19-20 Οκτωβρίου


Εν όψει των νέων μέτρων (εργασιακή εφεδρεία για 30,000 δημόσιους υπάλληλους και κατάργηση συλλογικών συμβάσεων) η Γ.Σ.Ε.Ε εξαναγκάστηκε να κάνει 2-ήμερη την απεργιακή κινητοποίηση που είχε εξαγγείλει στις 19 του Οκτώβρη. Παρότι οι κινητοποιήσεις γίνονται πλέον σε καθορισμένα ραντεβού, ενόψει νέων μέτρων, βλέπε Μεσοπρόθεσμο, είναι αναγκαίο να αντιληφθούμε πως η πτώση του βιοτικού μας επιπέδου δεν πρόκειται να σταματήσει εφόσον συμμετάσχουμε στις καθορισμένες από τους εργατοπατέρες της Γ.Σ.Ε.Ε. κινητοποιήσεις. Στόχος μας πρέπει να είναι οι γενικές απεργίες διαρκείας που θα εξαγγέλλονται από όλους τους κλάδους των εργαζομένων. Το κράτος μας έδειξε πως οι μέρες που επέβαλε την κοινωνική ειρήνη με πλάγιους τρόπους, τέλειωσε. Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε πως αυτή η ειρήνη δεν αρμόζει στους εργαζόμενους, τους άνεργους και τους χαμηλοσυνταξιούχους...

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ


 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Απεργίες :
·                Οι δάσκαλοι ξεκινούν πενθήμερες κυλιόμενες απεργίες, με μοναδικό πρόταγμα την ανατροπή της κυβέρνησης και του μνημονίου, χωρίς να θέτουν άλλο συντεχνιακό αίτημα. Είναι ενδεικτικό πως μετά την εφαρμογή των αλλαγών που φέρνει η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, ο πρωτοδιοριζόμενος δάσκαλος θα παίρνει μισθό της τάξης των 660 ευρώ αντί για 1200 ευρώ που έπαιρνε πριν.
·                Ο αγώνας της ΠΟΕ – ΟΤΑ, συνεχίζεται παρά τις προσπάθειες που γίνονται από κυβέρνηση και ιδιωτικές εταιρίες για να σπάσει η απεργία και να μπουν ιδιώτες στην εκμετάλλευση της συγκομιδής σκουπιδιών. Τα ΜΜΕ παίζουν και αυτά το ρόλο τους, θέλοντας να συκοφαντήσουν των αγώνα των εργαζομένων, δημιουργώντας ανυπόστατες φήμες περί επιδημιών (ενώ σύμφωνα με επιδημιολόγους για να ξεκινήσει μία επιδημία, απαιτούνται έξι μήνες συσσώρευσης σκουπιδιών με τον ίδιο ρυθμό!).
·                Οι δικαστικοί υπάλληλοι ξεκινούν και αυτοί με τη σειρά τους κινητοποιήσεις από σήμερα, αντιδρώντας στα μέτρα της κυβέρνησης.

Ακόμη κινητοποιήσεις έχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, εργαζόμενοι σε δήμους και γενικά περισσότεροι που πλέον δεν είναι εύκολο να καταγραφούν…

Κινητοποιήσεις :
·           Στα φοιτητικά γίνονται κινητοποιήσεις με αφορμή την καταβολή αντιτίμου (2.46 ευρώ) για το πάσο. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα μπλοκάρεται η λειτουργία των καταστημάτων διάθεσης με σκοπό τη δημιουργία πίεσης στην εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ μέσω  της απώλειας κερδών.
·           Σε πολλά νοσοκομεία γίνονται αποκλεισμοί από φοιτητές αλλά και εργαζόμενους, με αφορμή την καταβολή 5  ευρώ για την εισαγωγή στα τακτικά ιατρεία και την πληρωμή για τις εξετάσεις (πολλές φορές και υπέρογκων ποσών, που πλέον δεν επιστρέφονται από τα ασφαλιστικά ταμεία).
·           Πανελλαδικά γίνονται καταλήψεις σε δημόσια κτίρια διοίκησης όπως υπουργεία, δημαρχεία, εφορίες, ΔΕΗ και ΤΣΜΕΔΕ, από τους ίδιους τους υπαλλήλους τους πολλές φορές.
·           Σε επίπεδο γειτονιών οργανώνονται συνελεύσεις (Άνω Πόλης, Τούμπας, Αμπελοκήπων και Καλαμαριάς), με σκοπό να οργανωθούν οι κάτοικοι, σε συνοικιακό επίπεδο έτσι ώστε να γίνουν δράσεις όπως αποκλεισμοί νοσοκομείων και παρεμβάσεις όπως π.χ. στον Ο.Α.Σ.Θ.
·           Σε αρκετά σημεία της ελλάδας όπως στην Κρήτη και στη Βέροια, πρωτοβουλίες κατοίκων και ατόμων, επανασυνδέουν το ρεύμα σε όσα σπίτια έχει διακοπεί λόγω οφειλών προς τη Δ.Ε.Η. Είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων, που απειλούνται με κόψιμο του ρεύματος με τη μη πληρωμή δύο λογαριασμών.
·           Σε αρκετές συνοικίες οργανώνονται μαζικά καψίματα λογαριασμών της  Δ.Ε.Η., ως συμβολική πράξη αντίθεσης στη νέα έκτακτη εισφορά κατοικίας μέσω των λογαριασμών της. Οι εκδηλώσεις που ξεκινούν από 50 – 100 άτομα, καταλήγουν σε μαζικότατες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που παίρνουν μέρος 500 – 600 άτομα.


Ιδιωτικοποίηση Ε.Υ.Α.Θ.
                                                                   
Η Θεσσαλονίκη ως γνωστόν έχει έναν από τους φθηνότερους τιμοκαταλόγους νερού σε όλη την Ευρώπη. Με την εφαρμογή του μνημονίου και μέσα στα πλαίσια της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, η κυβέρνηση προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει την Ε.Υ.Α.Θ.. Η μία από τις δύο εταιρίες που διεκδικούν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών είναι η SOEZ, που είναι η μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρία εκμετάλλευσης νερού στον πλανήτη, γνωστή από την εμπλοκή της στη Χιλή, στη Βολιβία και σε άλλες χώρες της λατινικής Αμερικής με τα γνωστά αποτελέσματα (κατασπατάληση του υδροφόρου ορίζοντα σε ορυχεία, ενώ η δραματική αύξηση της τιμής του νερού οδήγησε τους κατοίκους σε ξεπούλημα της γης τους για να αποκτήσουν, το απαραίτητο για τη ζωή, νερό). Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι εργαζόμενοι από τους 750 που ήταν, μειώθηκαν σε λιγότερους από 300, ενώ οι μειώσεις που έγιναν στους μισθούς, έγιναν μέρισμα και μοιράστηκαν στους μετόχους αφού κεφαλαιοποιήθηκαν!

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ.

Εφεδρείες – Κατάργηση συλλογικών συμβάσεων

Μέσω της εργασιακής εφεδρείας που ανακοινώθηκε από τον υπουργό οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, 30,000 δημόσιοι υπάλληλοι θα υπαχθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας :
Για ένα χρόνο ο εργαζόμενος θα αμείβεται με το 60 % του μισθού και έπειτα θα απολύεται. 15,000 από αυτούς τους εργαζόμενους θα είναι άνω των 60 ετών, καταδικάζοντάς τους ουσιαστικά σε πρόωρη συνταξιοδότηση που σημαίνει χαμηλότερη σύνταξη. Οι υπόλοιποι θα προέλθουν από την ενοποίηση-κατάργηση φορέων του δημοσίου και θα επιλεγούν μέσω αξιολόγησης (σύμφωνα με την κυβέρνηση!) βγάζοντας τους ουσιαστικά στην ανεργία, καλλιεργώντας ανταγωνιστικές σχέσεις στους χώρους εργασίας.
Με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την υπογραφή επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων, για μισθούς ακόμη και κατώτερους του βασικού! Στην ουσία παρακάμπτονται τα συνδικάτα που δραστηριοποιούνται στους χώρους εργασίας και ισχυροποιείται σε υπέρμετρο βαθμό η θέση των  αφεντικών, που θα διαπραγματεύονται από θέση απόλυτης ισχύος με τους εργαζόμενους, οι οποίοι δε θα έχουν κανένα περιθώριο μη συναίνεσης, με την ανεργία να αποτελεί διαρκή απειλή για αυτούς και τις οικογένειές τους.
Η Γ.Σ.Ε.Ε εξαναγκάστηκε στην ουσία να προκηρύξει 48-ωρη απεργία υπό την πίεση των συνδικάτων και του Π.Α.ΜΕ. που είχε προτείνει 72-ωρη απεργία. Η στάση της είναι τουλάχιστον υποκριτική προκηρύσσοντας απεργία κάθε 4 μήνες, ενώ διεξάγεται η πιο μεγάλη επίθεση στα εργατικά δικαιώματα. Στην ουσία αποτελεί δεκανίκι της κυβέρνησης, εφόσον οι μεγαλοσυνδικαλιστές της προέρχονται από τους κόλπους της και ουσιαστικά αποβλέπουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 19 – 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η πορεία που θα διεξαχθεί να μην είναι άλλη μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, αλλά να αποτυπώσει με τον παλμό της, την αντίδραση στο συνεχόμενο πόλεμο που διεξάγεται με διακύβευμα το βιοτικό μας επίπεδο, το οποίο υποβαθμίζεται συνεχώς. Εμείς οι φοιτητές ως μέλη της κοινωνίας οφείλουμε να σταθούμε αλληλέγγυοι προς αυτή, που ξεκινά σιγά-σιγά να ορθώνει μορφές αντίστασης, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτή η απεργία οφείλει να είναι η αρχή για τη διαμόρφωση ενός πιο μαζικού εργατικού κινήματος και η αρχή συνειδητοποίησης για κάποιο κόσμο που ως τώρα δε συμμετείχε στα κοινωνικά-πολιτικά δρώμενα. 


Αφίσα για το νέο νόμο στην Παιδεία

Αφίσα που κολλήθηκε σε όλη την πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ., λίγο πριν τις φοιτητικές κινητοποιήσεις το μήνα Σεπτέμβριο.

Γκαλερί

Επιλεγμένες αφίσες από το αρχείο του 
Από Κοινού

 

 Επιστροφή στην κανονικότητα

Η ζωή επιστρέφει στους συνήθεις ρυθμούς (τουλάχιστον για ορισμένους)...


Κείμενο για τις καταλήψεις - πρωτοετείς (Οκτώβριος 2011)Λίγα λόγια για τις καταλήψεις…

Την προηγούμενη εβδομάδα, έληξαν οι 4 βδομάδες κατάληψης στη σχολή μας.  Κατά τη διάρκεια των καταλήψεων  παρατηρήσαμε το στήσιμο ενός ολόκληρου σκηνικού, από κοινοβουλευτικά και μη κόμματα, ΜΜΕ και «αγανακτισμένους» φοιτητές, με σκοπό τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και τον εκφοβισμό των φοιτητών.  
Ενάντια στα πλασματικά διλλήματα κατάληψης ή μη που τέθηκαν, για εμάς, το μόνο δίλλημα που υπήρχε, ήταν αν θα αγωνιστούμε ή όχι. Η κατάληψη αποτέλεσε μέσο για την οργάνωση του αγώνα, αλλά και μέσο πίεσης,  όχι αυτοσκοπό. Κατά την διάρκεια αυτών των εβδομάδων στο κατειλημμένο κτήριο της σχολής μας βρήκαμε τον απαραίτητο χώρο και χρόνο για να οργανώσουμε τις δράσεις μας.
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κατάληψης δεν περιορίστηκαν μόνο στο εκπαιδευτικό, αλλά στόχευαν στην σύνδεση με την υπόλοιπη κοινωνία και στην επανοικειοποίηση του χώρου της σχόλης. Πιο συγκεκριμένα έγιναν πορείες, παρεμβάσεις σε σχολεία και ραδιόφωνα, καταλήψεις σε νοσοκομεία με αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται το αντίστοιχο αντίτιμο για τις εξετάσεις, κατάληψη σε διόδια, δυναμικές παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως ΔΕΗ και ΕΥΑΘ, ενημέρωση των συμπολιτών μας με το μοίρασμα φυλλαδίων σε κεντρικά σημεία της πόλης, μικροφωνικές, πορείες γειτονιών όπως στην ‘Ανω Τούμπα και στο Ιπποκράτειο και δυο μουσικές νυχτερινές πορείες στα στέκια της πόλης μας.  Όσον αφορά την επανοικειοποίηση του χώρου έγιναν συζητήσεις, προβολές ταινιών, συλλογικές κουζίνες, πάρτι οικονομικής ενίσχυσης, εικαστικές παρεμβάσεις, δράσεις αναψυχής κ.α. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ότι όλες οι παραπάνω δράσεις δε θα μπορούσαν να γίνουν σε μία ανοιχτή σχολή και μάλιστα εν μέσω εξεταστικής.
Μπορεί να φαίνεται ότι το κίνημα απέτυχε στο κεντρικό στόχο που έθεσε (δηλαδή την ανατροπή του νέου νόμου). Ωστόσο δεν έχασε, αφενός επειδή ο αγώνας δε σταματάει με τη λήξη των καταλήψεων και αφετέρου επειδή υπήρξαν πολλαπλά κέρδη στο επίπεδο των μεταξύ μας σχέσεων. Αυτές οι τέσσερις εβδομάδες κατάληψης βοήθησαν στην αφύπνιση και ενεργοποίηση αρκετών φοιτητών αλλά και γενικότερα μελών της κοινωνίας. Μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες, καταφέραμε να αναπτύξουμε σχέσεις αλληλεγγύης και συντροφικότητας, και ζήσαμε τη σχολή σαν ένα οικείο μέρος και όχι σαν ένα στείρο περιβάλλον μάθησης. Κόντρα στο ατομικό πρότυπο επιβίωσης (ούτε καν ζωής) που μας επιβάλλουν, βιώσαμε μία καθημερινότητα συλλογικότητας και πήραμε τις ζωές μας στα χέρια μας.

Λίγα λόγια για το νέο νόμο..

Ο νέος νόμος Διαμαντοπούλου, ανατρέπει όλα όσα ξέραμε στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ορισμένες από τις άμεσες επιπτώσεις στη καθημερινότητα του φοιτητή, είναι:
  •    Το σπάσιμο του πτυχίου σε δύο κύκλους σπουδών. Πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο (ο οποίος θα χορηγεί μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών) θα έχει μόνο ένα μικρό ποσοστό των φοιτητών, το οποίο θα υποχρεούται να καταβάλει δίδακτρα.
  •    Ο ρυθμός των σπουδών εντατικοποιείται με πολλές διατάξεις (μαθήματα αλυσίδες, ν+2 μέγιστο χρονικό διάστημα φοίτησης)
  •    Σταδιακά το κόστος των σπουδών μετακυλύετε στον φοιτητή με την εξίσωση του έντυπου συγγράμματος με το ηλεκτρονικό, καταβολή χρημάτων για την απόκτηση του πάσο, περιορισμό της φοιτητικής μέριμνας, λόγω υποχρηματοδότησης.
  •    Η διοίκηση του πανεπιστημίου περνάει στα χέρια ενός συμβουλίου αποτελούμενο και από ιδιώτες - managers, το οποίο συγκεντρώνει εξ ολοκλήρου τις διοικητικές αρμοδιότητες και στην ουσία είναι υπεύθυνο για τις αποφάσεις (αποφασίζει την καταβολή ή μη διδάκτρων, διορίζει πρυτάνεις – προέδρους τμημάτων κτλ).
  •    Η χρηματοδότηση έρχεται σε άμεση σύνδεση με την αξιολόγηση που θα διεξάγεται όμως,  από εξωγενείς παράγοντες (Α.Ε. , διοικητικούς συμβούλους)  κυρίως όσον αφορά τα ερευνητικά προγράμματα.

        Θα ήταν μεγάλο επίτευγμα για εμάς αν συμμεριζόσασταν την επιτακτική ανάγκη για ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον νέο νόμο καθώς και την συμμετοχή στις δράσεις που συνεχίζουμε ακόμα και με ανοιχτή σχολή.Πρωτοβουλία φοιτητών ενάντια στο νέο νόμο

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΝΑ ΣΦΧΜ 3-10-11


ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΝΑ ΣΦΧΜ

«Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα»

            Ο νέος νόμος Διαμαντοπούλου ανατρέπει όλα όσα ξέραμε στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Ορισμένες από τις άμεσες επιπτώσεις που θα υπεισέλθουν στην καθημερινότητα του φοιτητή είναι :
·         Το σπάσιμο του πτυχίου σε δύο κύκλους σπουδών (3+2 χρόνια). Ο πρώτος κύκλος θα δίνει bachelor και ο δεύτερος τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, στον οποίο όμως δε θα έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές (η συνθήκη της Μπολόνια ορίζει το 30%).
·         Ο κύκλος σπουδών εντατικοποιείται με πολλαπλές διατάξεις (μαθήματα αλυσίδες, μη δυνατότητα εξέτασης σε ένα μάθημα πάνω από τρεις φορές, διαγραφή φοιτητών μετά από τα ν+2 χρόνια φοίτησης, εγγραφή σε κάθε εξάμηνο).
·         Σταδιακά το κόστος των σπουδών μετακυλύεται  στον φοιτητή με την εξίσωση του ηλεκτρονικού συγγράμματος με το ηλεκτρονικό, πληρωμή αντίτιμου για την καταβολή του πάσου, περιορισμός της φοιτητικής μέριμνας λόγω της υποχρηματοδότησης (για το ΑΠΘ η χρηματοδότηση έχει μειωθεί κατά 70%).
·         Η διοίκηση του πανεπιστημίου περνάει στα χέρια ενός συμβουλίου, το όποιο συγκεντρώνει εξ ολοκλήρου τις διοικητικές αρμοδιότητες (αποφασίζει την καταβολή ή μη διδάκτρων στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, διορίζει πρυτάνεις – προέδρους τμημάτων).
·         Η χρηματοδότηση έρχεται σε άμεση σύνδεση με την αξιολόγηση που θα διεξάγεται όμως, από εξωγενείς παράγοντες (Α.Ε., διοικητικούς συμβούλους) κυρίως όσον αφορά τα ερευνητικά προγράμματα κάθε σχολής και θα μπορούν έτσι να επεμβαίνουν στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών της.

Οι φοιτητές αντιδρώντας στον παραπάνω νόμο προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις καταλαμβάνοντας τις σχολές τους και χρησιμοποιώντας τες, σαν ορμητήριο για να κάνουν εξωστρεφείς παρεμβάσεις στην κοινωνία (πορείες, παρεμβάσεις σε σχολεία και ραδιόφωνα, καταλήψεις σε νοσοκομεία με αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται αντίτιμο για τις εξετάσεις, κατάληψη σε διόδια, δυναμικές παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες όπως Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Α.Θ. , ενημέρωση της κοινωνίας με το μοίρασμα φυλλαδίων σε κεντρικά σημεία της πόλης, μικροφωνικές, πορείες γειτονιών όπως στην Άνω Τούμπα και στο Ιπποκράτειο και τέλος παρεμβάσεις σε λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ).
           Στη φοιτητική πορεία που διεξήχθη την προηγούμενη Πέμπτη 29/9, η αστυνομία επιτέθηκε με πρωτοφανή βιαιότητα και ουσιαστικά αναίτια, τραυματίζοντας αρκετούς φοιτητές (ακόμα και μία 50χρονη γυναίκα που βρέθηκε μπροστά τους). Πλέον είναι προφανής η προσπάθεια του κράτους να φιμώσει το φοιτητικό κίνημα, με τη λογική του όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, αφού προηγουμένως είχε χρησιμοποιήσει τα Μ.Μ.Ε. για να προπαγανδίσει θετικά το νόμο και να προβάλει δήθεν αγανακτισμένους φοιτητές που ήθελαν να ανοίξουν τις σχολές. Στη μοναδική προσπάθεια που έκαναν φοιτητές να ακουστεί η άλλη πλευρά του νόμου στην τηλεόραση, τεκμηριωμένα,  είδαν το πρόγραμμα της ΝΕΤ να διακόπτεται απότομα και χωρίς καμία δικαιολογία.
           Οι φοιτητές έρχονται σε σύμπλευση με τα υπόλοιπα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας, που πλέον έχουν αρχίσει να αφυπνίζονται και να οργανώνουν τον αγώνα τους μέσω συνελεύσεων γειτονιών, πρωτοβάθμιων σωματείων και απεργιών. Ο αγώνας οφείλει να μην είναι συντεχνιακός και να συμπλεύσει με τις υπόλοιπες λαϊκές κινητοποιήσεις (ενάντια στην ιδιωτικοποίηση υγείας, νερού, ρεύματος, λιμανιών και εν γένει όλων των κοινωνικών αγαθών).
           Η κατάσταση πλέον μας οδηγεί στο να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο δρόμους. Τον ατομικό και το συλλογικό. Ο ατομικός μπορεί να έχει σώσει ίσως έναν, αλλά ο συλλογικός έχει βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η λευτεριά δεν έχει σκοπό. Μήτε βρίσκεται στη γης ετούτη - στη γης ετούτη βρίσκεται μονάχα ο αγώνας για τη λευτεριά.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
·           Δωρεάν σίτιση, στέγαση, μεταφορές, σπουδές για όλους τους φοιτητές.
·           Έρευνα για τις ανάγκες της κοινωνίας.
·           Δωρεάν και δημόσια παιδεία και περίθαλψη για όλους.
·           Ο νόμος Διαμαντοπούλου να ανατραπεί.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΕ :
·                     Κατάληψη της σχολής από 3/10 ως 10/10 και νέα συνέλευση σε κατειλημμένη σχολή στις 10/10, στις 12:00.
·                     Διακοπή ερευνητικών – εκπαιδευτικών διαδικασιών από την Τετάρτη 5/10
·                     Συμμετοχή στην πορεία της γενικής απεργίας δημοσίων υπαλλήλων και ΔΕΚΟ, με προσυγκέντρωση στο Πολυτεχνείο στις 9:00.
·                     Συντονισμός με άλλους συλλόγους που έχουν λάβει ανάλογες αποφάσεις
·                     Συντονιστικό κατάληψης την Τρίτη 4/10 στις 12:00.
·                     Μαζική παράσταση στη Γενική Συνέλευση Τμήματος την Τρίτη 4/10