Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

ΠΕΡΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ (Μάϊος 2009)


        Το Από Κοινού κινούνταν και κινείται ενάντια σε λογικές αντιπροσώπευσης, προωθώντας παράλληλα τις συλλογικές διαδικασίες. Θεωρούμε ότι το πολιτικό βάρος πρέπει να δίνεται στις συνελεύσεις του συλλόγου, όπου όλοι οι φοιτητές συμμετέχουν με ίσους όρους και μέσα από αυτές λαμβάνουν συλλογικά αποφάσεις, τις οποίες προασπίζονται μαζικά τόσο στο σύλλογο όσο και στο τμήμα.
            Η θέση μας για τα όργανα συνδιοίκησης έχει και αυτή με τη σειρά της, σαν στόχο την ενίσχυση των συλλογικών διεκδικήσεων. Συμμετέχουμε σε αυτή με μαζικούς όρους προασπίζομενοι τις αποφάσεις του Συλλόγου Φοιτητών Χημικών Μηχανικών.
            Θεωρούμε ότι η συνέλευση τμήματος θα πρέπει να είναι μια ανοιχτή διαδικασία, όπου θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των φοιτητών δια μέσω των εκπροσώπων τους (και την παρουσία των ίδιων) και των καθηγητών με ίσους όρους για τη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων. Δεν αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης προέδρου του τμήματος καθώς πιστεύουμε ότι η συνέλευση τμήματος μπορεί να διασφαλίζει τη λειτουργία της, να καθορίζει τα θέματα τα οποία εξετάζει, να εκπροσωπείται και να υλοποιεί τις αποφάσεις, από τη βάση της.
            Επομένως, μέσα στη λογική της ανακλητής εκπροσώπησης, αρνούμαστε τον ετεροκαθορισμό και την υποβολή πολιτικής γραμμής από όπου και αν αυτή προέρχεται. Αυτό που προτάσσουμε είναι η συλλογική δράση η οποία πηγάζει μέσα από τον κόσμο που μπορεί να την πιστώσει στις δράσεις του συλλόγου. Επακόλουθο είναι να αρνούμαστε να δράσουμε χωρίς την έγκριση των φοιτητών (που μπορεί να προέρχεται μέσα από τις γενικές συνελεύσεις ή και την καθημερινή τριβή στη σχολή)  που είναι η ίδια μας η δύναμη και εξασφαλίζει το δίκαιο των πράξεων μας.
Οι δράσεις πολιτικών ομάδων και γενικότερα ατόμων που λειτουργούν στο όνομα τον συλλόγου άνευ συναίνεσης του σώματος των φοιτητών και γενικότερα επικαλούνται το φοιτητικό κίνημα για να υπερασπίσουν τις δράσεις τους, μας βρίσκουν αντίθετους.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις προεδρικές εκλογές (15/6/09) και τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια τους,  διαχωρίζουμε τη θέση μας σε ό,τι αφορά στις τακτικές που υιοθετήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Παρά τη διαφωνία μας με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διαδικασίας, δε μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις συγκεκριμένες πρακτικές που ακολουθήθηκαν και να δεχτούμε την έξωθεν παρέμβαση που οδηγεί σε αντιπροσωπευτικές λογικές. Η πάγια θέση μας είναι να ενεργούμε με βάση το συμφέρον του συλλόγου, προχωρώντας σε δράσεις εφόσον βέβαια έχουμε τη συναίνεση και την συμμετοχή  του φοιτητικού σώματος του οποίου αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι.
Εν κατακλείδι, απέχουμε από τις προεδρικές εκλογές, εφόσον πιστεύουμε στην ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών στη συνδιοίκηση του πανεπιστημίου. Οι προεδρικές εκλογές αποτελούν μια ακόμα πτυχή του νόμου πλαισίου του οποίου το περιεχόμενο και την εφαρμογή αντιμαχόμαστε, όχι ως στείροι αρνητές, αλλά αντιπαραθέτοντας τη διεκδίκηση μας για μια δημόσια και δωρεάν παιδεία η οποία ως γνώμονα θα έχει τη σύμμετρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών, που ως τελικό στόχο θα έχει την ικανοποίηση των αναγκών του συνόλου της κοινωνίας και όχι των υψηλών πολιτικό – οικονομικών τάξεων και στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας σύμφωνα νε τις ικανότητές του. 
Μια παιδεία από τον λαό, για τον λαό.

·        Κάτω ο Νέος Νόμος (Πλαίσιο)
·        Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου