Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Κείμενο για προαπαιτούμενα που μοιράζεται στο 1ο έτοςΕξέταση στο μάθημα της Ανεφάρμοστης Μηχανικής ΙV (22-4-2013)
Ονοματεπώνυμο:…………………………….
ΑΕΜ:…………………………………………
(Χρόνος εξέτασης 90 λεπτά)

Θέμα 1ο
Α)Τι είναι τα προαπαιτούμενα μαθήματα(ορισμός-ιστορικό); (μον.10)
Β)Πόσα προαπαιτούμενα έχουμε στη σχολή; (μονολεκτικά) (μον.10)
Θέμα 2ο
Α)Τι έχει αλλάξει στα προαπαιτούμενα; (προσθήκες-αφαιρέσεις) (μον.10)
Β) Πως επηρεάζουν το Πρόγραμμα Σπουδών; Δικαιολογείστε την απάντηση σας. (μον.10)
Θέμα 3ο
Α) Τα προαπαιτούμενα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο; Αν όχι, αναφέρετε που δεν ισχύουν και το καθεστώς που επικρατεί. (μον.10)
Β) Ποιο το κέρδος για τους φοιτητές και ποιο το κέρδος για τους καθηγητές;
( η απάντηση σας να μην ξεπερνά τις 10 σειρές) (μον.10)
Θέμα 4ο
Τι μπορεί να γίνει για να μην ισχύσουν οι απαντήσεις των παραπάνω ερωτήσεων; (Να δοθεί έμφαση στην άμεση δράση) (μον.40)

Απαντήσεις
Θέμα 1ο
Α) Προαπαιτούμενα μαθήματα είναι αυτά στα οποία πρέπει να έχει επιτύχει ο φοιτητής ώστε να είναι σε θέση να δηλώσει και να παρακολουθήσει κάποιο συγκεκριμένο μάθημα. Τα προαπαιτούμενα εισήχθησαν στη σχολή μας με αφορμή το νόμο-πλαίσιο Γιαννάκου.
Β) ¤ Φυσικοχημεία 1 και Φυσικοχημεία 2 για τα εργαστήρια Φυσικοχημείας
¤ Θερμοδυναμική 1 ή Θερμοδυναμική 2 ή Φαινόμενα Μεταφοράς 1 ή Φαινόμενα Μεταφοράς 2 για τα εργαστήρια Χημικής μηχανικής 1
¤ Δυναμική Προσομοίωση Διεργασιών ή Ρύθμιση Δυναμικών Συστημάτων και Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων 1 ή Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων 2 για το εργαστήριο Χημικής Μηχανικής 2.

Θέμα 2ο
Α) Αφαιρέσεις , φυσικά και δεν έγιναν. Έχουμε την προσθήκη των προαπαιτούμενων για τα εργαστήρια Φυσικοχημείας. Αξίζει να σημειωθεί πως για να εγγραφεί κανείς στα εργαστήρια έχει μια ευκαιρία επιτυχίας στο μάθημα της Φυσικοχημείας 2 (εξεταστική Ιανουαρίου).
Β) Ουσιαστικά αυτές οι αλλαγές δημιουργούν φοιτητές δύο ταχυτήτων, αφού όσοι δεν εγγραφούν στα εργαστήρια καθυστερούν τις σπουδές τους κατά ένα χρόνο και εξωθούν τους φοιτητές σε ένα ανηλεές κυνήγι μαθημάτων (βαθμοθηρία) με στόχο να μη μείνουν πίσω και να καταφέρουν να περάσουν έγκαιρα τα μελλοντικά προαπαιτούμενα.

Θέμα 3ο
Α) Στη σχολή των Χημικών Μηχανικών σε Πάτρα και Αθήνα δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Εκτός των άλλων στα εργαστήρια δε γίνεται λήψη παρουσιών καθώς η παρακολούθηση δε θεωρείται υποχρεωτική.
Β) Οι φοιτητές δεν έχουν το παραμικρό όφελος, αφού στην προσπάθεια τους να περάσουν τα απαραίτητα αυτά μαθήματα, επικεντρώνουν όλη τους την προσοχή στο να επιτύχουν στην εξέταση των προαπαιτούμενων, ενώ λόγω της αυξανόμενης πίεσης που δέχονται από τη σχολή, βάζουν σε δεύτερη μοίρα οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα (χόμπι, διασκέδαση, ζωή). Ουσιαστικά ο φοιτητής επανέρχεται στη σχολική ηλικία και μάλιστα στην περίοδο των πανελληνίων.

Θέμα 4ο
Πρώτα να ενημερωθεί και να κατανοήσει την σοβαρότητα της κατάστασης. Έπειτα, να συζητήσει το πρόβλημα με τους συμφοιτητές του. Να οργανώσει δράσεις μέσω συνελεύσεων έτους ή Γενικές συνελεύσεις, Τέλος, να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος του και ότι τους προβληματισμούς του, τους μοιράζονται και άλλοι στην σχολή οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ενισχύσουν την όποια δράση , χωρίς να αποσκοπούν σε κάποιο ιδιοτελές η μικροπολιτικό κέρδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου