Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Καμία εξουσία στη σχολή μας #2Στις φετινές εκλογές, αποφασίσαμε ως αυτόνομη πρωτοβουλία χημικών μηχανικών να μη συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία στις 17 Απριλίου. Η απόφαση στηρίχτηκε σε μια σειρά συζητήσεων, των οποίων τα συμπεράσματα θα εκθέσουμε στο παρόν κείμενο.
Ανέκαθεν πιστεύαμε πως η εκλογική διαδικασία ενισχύει την αντιπροσώπευση, αποδυναμώνει τη συλλογική δράση και τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, πράγμα που συντελεί στο να διαιωνίζεται η αποποίηση ευθυνών από την πλειοψηφία των μελών του συλλόγου και η ανάθεσή τους σε μια σταθερή, «αξιόπιστη» δομή που θα νοιαστεί και θα τρέξει για αυτούς.  Άποψη μας, είναι ότι η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή του καθενός στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) ισότιμα, ασχέτως εμπειρίας και γνώσης είναι απαραίτητη.
Μέχρι πέρσι η συμμετοχή μας στις εκλογές είχε ως πρωταρχικό σκοπό την αδρανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) λόγω του εξουσιαστικού τρόπου λειτουργίας του και την παγίωση της Γενικής Συνέλευσης ως το μοναδικό μέσο λήψης αποφάσεων του φοιτητικού συλλόγου. Ακολουθώντας κατά μία έννοια τον τρόπο του συστήματος (κατεβαίνοντας στις εκλογές), αυτή η επιδίωξη μας δεν είχε αποτέλεσμα, αφού για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η αυτοδυναμία είναι αναγκαία. Όμως, ακόμα και αν η αυτοδυναμία ήταν εφικτή, ένα τόσο βαθιά ριζωμένο και καλά θεσμοθετημένο όργανο όπως το Δ.Σ. είναι δύσκολο να καταργηθεί δια παντός και να πάψει να αποτελεί τροχοπέδη στις συλλογικές μας διεκδικήσεις.  Με τη στάση μας φέτος απαξιώσαμε πλήρως τη λειτουργία του Δ.Σ. (απέχοντας από αυτό) και αντιληφθήκαμε ότι δεν αποτελούσε απαραίτητο εργαλείο για τις δράσεις μας. Άλλωστε με την εφαρμογή του νόμου Διαμαντοπούλου έχει απαξιωθεί πλήρως η όποια δυναμική  του, αφού δε λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις του στη Γενική Συνέλευση Τμήματος (στην οποία πλέον θα λαμβάνει μέρος ένα μόνο μέλος του συλλόγου). Έτσι, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ούτε σαν συνδικαλιστικό όργανο.
Με τα παραπάνω δεν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε γιατί δε συμμετέχουμε στις εκλογές με νομικίστικους όρους, αλλά να καταστίσουμε σαφές πως ακόμη και σε θεσμικό επίπεδο τα Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγων, είναι καθαρά διακοσμητικά όργανα, ακόμη και ενταγμένα στο θεσμικά αναγνωρισμένο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και αντλεί τη δύναμη του.
Αναγνωρίζουμε τις οριζόντιες και συλλογικές δομές ως μέσο συνδιαμόρφωσης απόψεων και πολιτική ζύμωσης. Κάθε αλλαγή που επιδιώκουμε, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στην κοινωνία, μπορούν να επιτευχθούν με μαζικές δράσεις, μακριά από κομματικές –εξουσιαστικές - συγκεντρωτικές κατευθύνσεις. Γι αυτό φέτος επιδιώκουμε την ανατροπή των υφιστάμενων συνθηκών, διεκδικώντας την από την ίδια θέση. Τη θέση των από τα κάτω, στην οποία τοποθετούμαστε είτε θεωρητικά είτε ουσιαστικά. Βασική επιδίωξη μας είναι να εισακούεται η φωνή όλων μας.

ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου